Udział w projektach

   

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu w 2016 roku otrzymała w  ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, dodatkową dotację w wysokości 10790  zł. Kwota ta pozwoli na wzbogacenie zbiorów o najnowsze pozycje książkowe. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie poprzez wkład własny zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe.

 

                      Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie jest organizacją pozarządową, której jednym ze statutowych zadań jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Jej celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

              Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu w 2015 roku pozyskała wsparcie finansowe w kwocie 2 019,91 zł w programie Fundacji Orange - Orange dla bibliotek. Celem projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak by biblioteki stały się nowoczesnymi wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Dzięki tym środkom w bibliotekach utrzymano darmowy dostęp do Internetu dla użytkowników o prędkość do 10 MB oraz usługę DSL w bibliotece głównej. 

 

Biblioteka w gronie finalistów Programu Rozwoju Bibliotek
 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu zakwalifikowała się do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka partnerska. Biblioteką wiodącą jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu. Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

 


 

« Powrót