Katalog biblioteczny i bibliografie

Nowy adres katalogu on-line

boleslaw-bp.sowa.pl/

 

 

Bibliografia regionalna

Bibliografia Powiatu Olkuskiego powstała w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu, a od 2009 roku opracowywana jest przez Dział Bibliograficzno - Informacyjny w programie SOWA 2 w formacie MARC-21. Obejmuje publikacje wydane od 2005 roku. Ma ona charakter przedmiotowy – rejestrujący piśmiennictwo z różnych dziedzin życia dotyczące poszczególnych gmin powiatu olkuskiego (Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom) w obecnych granicach administracyjnych.

 

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe Małopolski (książki, czasopisma, dokumenty), zabytki kultury narodowej przechowywane w małopolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji małopolskich twórców i instytucji. W wyborze udostępniany jest zasób edukacyjny, publikacje naukowe oraz informacja biznesowa i urzędowa. MBC to rezultat wspólnych działań władz Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców.

 

 

 

Czasopisma

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece:

Gazeta Krakowska 

Focus 

Victor Gimnazjalista

Victor Junior

Mój Piękny Ogród

Wiedza i Życie 

Poradnik Bibliotekarza

Poradnik Domowy 

Czasopisma regionalne:

Bolesławskie Prezentacje
Korzenie
Ilcusiana

« Powrót